OESO vraagt versoepeling naturalisatieprocedure, MR wil ze verstrengen

Vzw Objectief, specialist op het vlak van de nationaliteitsverwerving met meer dan 3.000 infovragen per jaar, reageert geschokt op de uitlatingen van MR-parlementslid Galant in Le Soir van 4 augustus 2010. Haar voorstellen gaan bovendien regelrecht in tegen de aanbevelingen die de OESO recent publiceerde.

Voor de aanvragers van de naturalisatie is de realiteit totaal anders dan wat mevrouw Galant schetst. Ze is nochtans lid van de commissie Naturalisaties. De cijfers zijn duidelijk:

-          je moet 3 jaar wachten op een antwoord (ooit van de snel-Belg-wet gehoord?) en ondertussen wordt de stapel van dossiers die op een antwoord wachten als maar groter

-          je hebt 32 % kans op een positief antwoord. In 2009 behandelde de commissie 6 654 dossier en daarvan kregen 2 121 de Belgische nationaliteit

-          Negatieve beslissingen op basis van willekeur, vermoedens, verkeersboetes die als “gewichtige feiten” worden geïnterpreteerd, … Bovendien kunnen de aanvragers geen tegenargumenten aanbrengen en is er geen recht op beroep.

Die willekeur hebben we kunnen vaststellen bij verschillende gevallen die een negatief antwoord kregen van de commissie Naturalisaties, en die na 7 jaar verblijf gebruik maakten van nationaliteitsverklaring (een rechtsprocedure) en via de rechtbank de Belgische nationaliteit verkregen.

Integratie bevorderen

Uit de contacten tijdens onze permanenties merken we dat de nationaliteitsverwerving een belangrijke factor is voor de sociale integratie van niet-Belgen, vooral op het vlak van de tewerkstelling. Die ervaring komt overeen met de recente vaststellingen van de OESO.

In haar laatste rapport wijst de OESO erop dat het verwerven van de nationaliteit van het gastland de positie van immigranten op de arbeidsmarkt gunstig beïnvloedt en dus ook hun integratie. Ze roept de lidstaten van de OESO, waaronder België, dan ook op om de barrières te verlagen voor de nationaliteitsverwerving en restrictieve criteria te weren.”Immigranten die reeds in aanmerking komen voor naturalisatie, zouden moeten aangemoedigd worden om de nationaliteit van het gastland aan te nemen.”

We hopen dan ook dat de politici die werkelijk begaan zijn met de integratie in onze samenleving van immigranten die wettelijk in België verblijven, hun oor te luisteren leggen bij de organisaties van het werkveld.