Angèle

Angèle : een menselijke aanpak die goud waard is

Hoe kwam je bij Objectief terecht?

Ik werd geholpen door Objectief bij mijn nationaliteitsaanvraag in 2009. Hun raad en vooral hun brief als rechtvaardiging van onderbrekingen in mijn verblijfsvergunningen bij het indienen van mijn aanvraag waren zeer nuttig voor mij, want daardoor heb ik in november 2009 mijn nationaliteit verkregen. Om mijn dank en mijn toewijding aan het menselijke belang van deze vzw te tonen, stond ik erop om mijn beperkte bijdrage te leveren.

Hoe ervaar je de permanenties?

Deze vereniging verdient het om nog lang te blijven bestaan, omdat ze je zoveel bijbrengt op menselijk en sociaal vlak, zowel voor de vrijwilliger als voor de geholpen mensen. Je komt er als het ware naar buiten met een groter hart. De permanenties zijn de realiteit van de Belgische samenleving waarin we leven, en laten me toe om mijn kennis opgedaan tijdens de opleiding te gebruiken. Het is tevens verrijkend om met diverse culturen, mensen uit verschillende sociale lagen, en origines in contact te komen. Bij elke afspraak en gesprek krijg ik enorme voldoening uit het steeds opnieuw mensen helpen. Indien deze open geest zich zou verspreiden naar andere domeinen van onze samenleving, zou onze maatschappij er wel bij varen. Ik ben er zeker van dat deze vereniging in de komende jaren een groot gedeelte van onze bevolking zal bereiken en dat er wat meer altruïsme in ons sociaal leven zal opduiken!

Welke ervaringen zijn je het meest bijgebleven tijdens de permanenties?

Hetgeen me telkens verrast, is dat de mensen me vaak vragen of we dit werk gratis, onbezoldigd doen, dat verbaast mensen… Ik ben tot het besluit gekomen dat de bestaande structuur van onze samenleving ervoor zorgt dat mensen verbaasd zijn als ze te horen krijgen dat er nog zoiets bestaat als onbaatzuchtige dienstverlening. Dit zijn waarden die niet verloren mogen gaan, en deze vzw kan daar mee voor zorgen.