Larissa

Larissa : een advocate ten dienste van Objectief

Hoe kwam je bij Objectief terecht?

Mijn samenwerking met Objectief begon heel recent: einde 2009.  Ik ontdekte de vereniging toen ik opzoekingen deed naar een interpretatie van de Belgische Nationaliteitscode voor een dossier (ik ben advocate).  Op de website zag ik dat Objectief vrijwilligers rekruteerde en ik heb mezelf voorgesteld.

Hoe ervaar je de permanenties?

De permanenties zijn zeer gevarieerd en de vragen zeer divers: iemand helpen om zijn/haar aanvraag tot naturalisatie in te vullen, raad geven bij een op te volgen actie, hulp bieden bij een probleem...  Het staat me toe om mijn kennis inzake nationaliteitsproblematiek te verbeteren en me tegelijk nuttig te maken.

De situaties die je tegenkomt tijdens de permanenties geven vaak aanleiding tot onderlinge discussies over meer structurele problemen over de toegang tot de nationaliteit.  Het doel van deze discussies is dat ze leiden tot concrete verbeteringen in onze hulpverlening...

Wat zijn de tendenzen (soort vragen, problemen) die je het meest tegenkomt tijdens de permanenties?

Ik stel vast dat er veel problemen zijn tussen de aanvragers van de Belgische nationaliteit en de administratie (gemeente en parket). Moeilijk lopende communicatie, ontoereikende informatie, ongelijkheden tussen gemeenten, rare interpretaties van wetteksten...  Bij het gros van deze personen wekt dit wrevel op, en het zorgt vaak voor een groot en onnodig tijdverlies.

Natuurlijk zijn er ook voorbeelden waar alles vlot verloopt… maar in het algemeen komen die mensen niet aankloppen bij vzw Objectief!