Benedikt

“Op de permanenties kom ik in contact met de wereld”

Omdat Benedikt al een ervaren vrijwilliger is van de nationaliteitspermanenties gingen we bij hem eens peilen naar zijn ervaringen en zijn motivatie. Zijn engagement bij Objectief begon na een verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok. “Ik had geen zin om te blijven toekijken. Ik wilde iets doen.”

Waarom heb je juist voor Objectief gekozen?

Ik kan mij ten volle terugvinden in het maatschappijbeeld dat Objectief nastreeft: gelijke rechten voor iedereen. Nationaliteitsverwerving is voor mij niet de verwerving van een culturele identiteit maar vooral van gelijke burgerrechten: bewegingsvrijheid, recht op werk, stemrecht, gezondheidszorg … De strijd voor gelijke rechten voor mensen van allochtone afkomst is vergelijkbaar met de arbeidersstrijd of de strijd voor het enkelvoudig stemrecht. De passiviteit van de democratische partijen is hierin een beetje beschamend.

Wat vind je goed aan de formule van permanenties met vrijwilligers?

Op de permanenties kom ik in contact met de wereld. Dat is ongelooflijk verrijkend en soms ook wel hard. Het werk dat wij als vrijwilligers voor Objectief leveren helpt de mensen vooruit. De Belgische ‘paperasserij’ is niet erg gebruiksvriendelijk en de wetgeving is een echt kluwen, om niet te zeggen dat ze zelfs belangrijke deontologische problemen vertoont. De mensen die naar de permanenties komen, zitten voornamelijk met een grote vraag naar informatie en duiding.

En wat vind je minder goed?

Het is wel spijtig dat we niet de tijd nemen om dossiers langer op te volgen. Het zou interessant zijn om te weten hoe het afloopt met de mensen die we informeren. Maar Objectief moet het nu eenmaal stellen met zeer beperkte middelen. Dan wordt het natuurlijk roeien met de riemen die je hebt.

Hoe zie je de rol van de permanenties in het geheel van de problematiek van de nationaliteitsverwerving?

De belangrijkste rol die de permanenties in heel de problematiek spelen is die van informatieverlener. De mensen die bij ons komen, weten dat ze bij ons heldere, duidelijke en vooral eerlijke informatie krijgen. Bovendien weten ze ook dat we hun niet vijandig gezind zijn en dat we ons voor hen inzetten. We weten hun vertrouwen terug te winnen en daar is tenslotte iedereen bij gebaat.