Vrijwilligerswerk, de basis voor onze ondersteuning bij nationaliteitsverwerving.

Objectief ondersteunt honderden mensen die de Belgische nationaliteit willen bekomen. We kunnen nochtans niet beschikken over een team van juristen en sociaal assistenten. Een uniek systeem van vrijwilligerswerk garandeert echter onze dienstverlening, met een absoluut minimum aan middelen.

Een unieke aanpak

In de ondersteuning van het aanvragen van de nationaliteit, spelen de vrijwilligers een cruciale rol. Dat is enkel mogelijk door een unieke aanpak die Objectief de afgelopen jaren op punt gezet heeft.

De vrijwilligers zorgen voor een belangrijk deel van de eerstelijnszorg tijdens de permanenties. Ze beantwoorden het merendeel van de vragen naar informatie, geven raad, voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt, helpen bij het invullen van formulieren voor een naturalisatieaanvraag… De vrijwilligers zijn geen juristen of sociaal assistenten. Enkele vrijwilligers hebben zich geëngageerd nadat ze zelf beroep hadden gedaan op Objectief voor hun nationaliteitsaanvraag.

Elke vrijwilliger volgt een individuele en gedetailleerde basisopleiding, waarin hij of zij alles te weten komt over de belangrijkste definities, de wetgeving, de verschillende procedures, de manier waarop dossiers behandeld worden, door wie en hoe… Als ondersteuning bij de opleiding ontvangt iedereen een map met alle nodige informatie, de « Praktische gids voor de nationaliteitsverwerving » en de brochure « Hoe verwerf je de Belgische nationaliteit ». Tijdens de permanenties hebben ze een map ter beschikking met meer gedetailleerde informatie, recente evoluties, enkele voorbeelden en de oriëntatiemogelijkheden.

Elke vrijwilliger doet ook een stage van enkele consultaties, samen met een ervaren vrijwilliger, alvorens zelfstandig mensen te helpen. Op de maandelijkse vergaderingen, bespreken de vrijwilligers de meest voorkomende vragen en problemen en de evolutie van de nationaliteitsverwerving in de praktijk.

Een hoger niveau

Een systeem van fiches zorgt ervoor dat alle noodzakelijke informatie doorgegeven wordt aan het secretariaat, als verdere opvolging van een dossier noodzakelijk is. De vrijwilliger vult een fiche in, neemt een kopie van alle documenten die nodig zijn voor de verdere opvolging en bezorgt alles aan het secretariaat. Het secretariaat kan zich dan ook concentreren op de dossiers waarvoor contact moet worden opgenomen met de bevoegde diensten en/of waarvoor hulp nodig is voor het opstellen van een brief of een ander document.
De laatste jaren stellen we echter vast dat het secretariaat steeds meer directe vragen naar informatie ontvangt, per telefoon en e-mail, maar vooral van mensen die langskomen.

Originaliteit

Deze formule van vrijwilligerswerk heeft verschillende voordelen : door een beperkt aantal competente mensen in te schakelen, kunnen we een groot aantal mensen helpen. Het rendement is groot en de kosten blijven beperkt. De opgebouwde ervaring en de minutieuze documentatie van het secretariaat, garanderen bovendien een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het werken met vrijwilligers is ook een voordeel voor de aanvragers. Zo kunnen we immers mensen ontvangen buiten de kantooruren.