Woensdag 22 juni - Groot feest!

 
Laat de kurken maar knallen. N-VA-er Theo Francken deed weinig moeite om zijn geluk te verbergen. Het amendement dat Open Vld voorstelde en ondersteund door N-VA, CD&V en sp.a komt immers sterk te gemoet aan de eisen van de nationalistische partij. De nationaliteit als ‘kers op de taart’, als een bekroning voor wie bewijst goed geïntegreerd te zijn, is terug de norm en dat is voor de N-VA een goede zaak want voor hen verdient alleen de crème de la crème het om Belg te worden. Francken vindt het alleen jammer dat hij er niet in geslaagd is om een verbod op dubbele nationaliteit erin te krijgen.
 
Het nieuwe voorstel is het resultaat van maanden werk achter gesloten deuren van specialisten en medewerkers van de verschillende partijen, behalve ECOLO-Groen! Meerderjarige vreemdelingen zullen dan de Belgische nationaliteit kunnen verwerven op drie manieren, telkens met steeds strengere voorwaarden: na 5 jaar wettelijk verblijf (via verklaring), na 10 jaar wettelijk verblijf (ook een verklaring) en uitzonderlijk via de naturalisatie (gunst).
 
Nahima Lanjri (CD&V) feliciteert uitvoerig de collega’s die bijdroegen aan de realisatie van deze tekst die de band herstelt tussen het verwerven van de Belgische nationaliteit en het bewijs van integratie. Ook Karin Temmerman (sp.a) is er van overtuigd dat dit voorstel integratie zal aanmoedigen.
Heb ik iets gemist? Zijn nu plots alle partijen het eens met dit voorstel dat voor advies naar de Raad van State gaat? Blijkbaar niet, want Rachid Madrane (PS) waarschuwt de commissieleden om niet overhaast te werk te gaan. De PS werkte mee aan de tekst, maar gaat niet akkoord met de huidige versie ervan. Op verschillende punten wenst hij nog wijzigingen aan te brengen. Laat ons het advies van de Raad van State afwachten, en dan zien we wel, is zijn boodschap.
Hij wordt bijgetreden door Christian Brotcorne (cdH), die de euforie van zijn Vlaamse collega’s wat voorbarig vindt. Hij volgt de redenering dat het aantal procedures moet verminderen en dat de wet migratieneutraal moet zijn, maar ook hij onderschrijft de huidige versie niet. Het wetsontwerp van Justitieminister De Clerck beantwoordde al aan deze vereisten. De val van de regering Leterme heeft de goedkeuring ervan verhinderd, maar cdH en CD&V hebben het als amendement ingediend.
Myrem Almaci van Groen! merkt op dat er nog altijd een probleem is om voor iedereen een integratieparcours te voorzien. Omwille van een gebrek aan middelen zijn er wachtlijsten.
Ook Jacqueline Galant (MR) reageert - tot mijn verwondering – afwijzend op het voorstel. Ook zij wil eerst het advies afwachten en zal daarna amendementen op het voorstel indienen.
 
Omdat het advies van de Raad van State wellicht niet meer voor de parlementaire vakantie zal binnen komen, zal het wellicht oktober worden vooraleer de debatten terug geopend worden. Degenen die ongeduldig wachten op een verstrenging van de wet en op de terugkeer van “de kers op de taart’ zullen nog even op hun honger blijven.
 
Rachida Meftah