Wie kan er nog Belg worden?

Een meerderheid in het parlement wil de toegang tot de Belgische nationaliteit veel moeilijker maken. Zullen je ouders, je broer of zus, … jij zelf nog de nationaliteit kunnen verwerven? En je kinderen? Enkele concrete voorbeelden om je een idee te geven van de gevolgen van voorgestelde wetswijziging.
 
Het wordt moeilijk
Erg genoeg zullen vooral mensen met een laag inkomen, vrouwen, gehandicapten, mensen met weinig of geen scholing, interims en werklozen de eerste slachtoffers zijn. Terwijl juist zij de Belgische nationaliteit het meest nodig hebben, bijvoorbeeld om werk te vinden!
 
koppelTe oud om Belg te worden
Fatma, een huisvrouw van 62 jaar, kwam meer dan 40 jaar geleden naar België, samen met haar man. Ze hebben vier kinderen. Haar man werkte in de bouw terwijl zij instond voor het huishouden. Ze heeft nooit Nederlands of Frans geleerd en spreekt het heel gebrekkig. Ondertussen werd ze weduwe. Haar kinderen wonen allemaal in België en hebben de Belgische nationaliteit. Ze wil dan ook de Belgische nationaliteit aanvragen.
Als het wetsvoorstel er door komt, zal deze vrouw niet meer kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden:
 1. 1. de kennis van een van de drie landstalen (haar taalkennis is onvoldoende)
 2. 2.  de deelname aan het sociale leven in haar buurt (vrijwilligerswerk, lid zijn van een vereniging, …)
 3. 3. haar ‘sociale integratie’: ze heeft geen diploma, volgde geen beroepsopleiding noch een integratiecursus, want die bestond niet toen ze naar België kwam
 4. ofwel
 5. haar ‘economische participatie’, maar daarvoor telt haar werk als huismoeder niet mee.
Dus, kans om de Belgische nationaliteit te verwerven: 0 %.
 
Gehandicapt?
Voor de zus van Fatma kan deze wetswijziging dramatisch gevolgen hebben, want ze is gehandicapt. De uitkering voor gehandicapten is immers alleen een recht voor wie de Belgische nationaliteit bezit. Niet-Belgen kunnen die uitkeringen alleen krijgen onder bepaalde voorwaarden.
Na de wetswijziging zal de zus van Fatma evenmin de Belgische nationaliteit kunnen verwerven en kan ze dus op elk moment haar uitkering verliezen.
En er zijn nog andere sociale rechten die verbonden zijn aan de Belgische nationaliteit.
 

Waarom al die voorwaarden?
De wetswijziging wil een hele reeks bijkomende voorwaarden invoeren ook voor mensen die al lang (meer dan 10 jaar) in België wonen. Het voorstel verhoogt de verblijfsuur al van 7 jaar naar 10 jaar. .Als je zo lang in het land woont, waarom zijn al die bijkomende eisen dan nodig. In andere Europese landen zoals Portugal (na 6 jaar) en Zweden (5 jaar) kan je de nationaliteit verwerven zonder bijkomende voorwaarden. Waarom kan dat dan niet meer in België?
 
 
Moeilijker werk vinden
Zes jaar was Antoinette toen zij met haar ouders naar België kwam. In het vijfde middelbaar stopte zij haar studies en ging ze werken. Na 7 jaar kreeg hij ze haar ontslag. Dat is nu al 5 jaar geleden en zij is nog altijd werkloos. Zij is dus op zoek naar werk, maar vindt er geen. Ze solliciteerde bij verschillende bedrijven op de luchthaven, maar die gaven de voorkeur aan iemand met de Belgische nationaliteit. Hetzelfde bij de firma waar haar broer werkt, een beveiligingsbedrijf, waar je voor de meeste vacatures Belg moet zijn. Voor haar is het duidelijk: als ze werk wil vinden moet ze de Belgische nationaliteit aanvragen. Nu kan dat nog, maar onder de voorwaarden van het nieuwe wetsvoorstel maakt Antoinette geen kans meer omdat … ze te lang werkloos is!
 
Na de wetswijziging moet Antoinette bewijzen:
 • haar ‘sociale integratie’. Onmogelijk, want ze heeft geen diploma van hoger secundair, volgde geen beroepsopleiding van minstens 400 uur, noch een integratiecursus

ofwel

 • haar ‘economische participatie’, maar ze heeft de laatste 5 jaar geen 2 jaar voltijds gewerkt. Nochtans werkte ze 7 jaar voor ze werkloos werd, maar die tellen niet mee.
Dus, kans om de Belgische nationaliteit te verwerven: 0 %.
 
Ahmed moet zich haasten
Ahmed is geregulariseerd in 2006. Hij is 42 jaar, getrouwd en heeft een dochtertje. Om werk te vinden schreef hij zich in bij verschillende interim-kantoren, maar veel werk krijgt hij niet aangeboden. Toch moet hij voor het inkomen van het gezin zorgen.
Als hij de Belgische nationaliteit zou hebben is de kans groter op stabiel werk. Als hij nu de naturalisatie aanvraagt, zal hij wellicht binnen twee tot drie jaar Belg zijn.
Als hij wacht tot na de wetswijziging wordt de kans op de Belgische nationaliteit te krijgen heel klein. Hij kan onmogelijk voldoen aan de voorwaarden voor een verklaring na vijf jaar verblijf (‘sociale integratie’ en ‘economische participatie’). Bovendien heeft hij nooit een taalcursus kunnen volgen. Zijn Nederlands heeft hij geleerd op straat en op het werk, en dat is niet voldoende.
Ahmed zal dus minstens tot 2016 moeten wachten en hopen dat hij gedurende de volgende vijf jaar voldoende werk heeft om twee jaar voltijdse tewerkstelling te bewijzen. Maar zonder de Belgische nationaliteit wordt dat niet gemakkelijker, integendeel. Tussendoor zal hij ook nog een cursus Nederlands moeten volgen.
En ondertussen groeit de dochter, en de kosten ook!
 
 
Met de Belgische nationaliteit heb je meer kans op werk
Op het vlak van de tewerkstelling van niet-EU-burgers scoort België het slechtst binnen Europa. In 2008 had slechts 45,6 % van de niet-EU-burgers in Brussel een baan, 45,3 % in Wallonië en 52,7 % in Vlaanderen. In de Europese Unie ligt het gemiddelde veel hoger, op 63,4 %.
Met de nieuwe wet wordt de kans klein dat deze werklozen nog de Belgische nationaliteit gaan verwerven. Nochtans heb je met de Belgische nationaliteit tot 25 % meer kans op een stabiele job!
 
 
Yara gaat op schoolreis
Eind september 2011. Yara komt opgewekt thuis van school. De juf kondigde aan dat haar klas op schoolreis gaat naar Londen. Ze hoeft geen visum aan te vragen en kan dus zeker mee. Vijf jaar geleden kreeg haar vader de Belgische nationaliteit en daarmee werd ook zij automatisch Belg.
 
Na de wetswijziging: Amina komt triest thuis van school, ze heeft gehuild. Haar klas gaat op schoolreis gaat naar Londen. Ze heeft niet de Belgische nationaliteit en moet een visum aanvragen. De kans is groot dat ze niet mee kan.
Haar vader heeft wel de Belgische nationaliteit verkregen, maar na de wetwijziging. Haar ouders moeten nu voor hun kinderen een verklaring afleggen voor het verkrijgen van de nationaliteit. Yara heeft nog twee broers en een zus. Het gezin zal dan € 600 moeten betalen, € 150 euro per kind. De ouders van Yara hebben beslist dit nog even uit te stellen omdat ze niet goed bij kas zitten.
 
 
Nog meer administratieve moeilijkheden
 
Hoe heet je?
Na de wetswijziging wordt je aanvraag geblokkeerd tot de schrijfwijze van je naam en je voornaam dezelfde is op alle documenten en in alle registers. Dat is ook het geval als je geen officiële naam of voornaam hebt, bvb. omdat het niet gebruikelijk is in je geboorteland. Pas als je een officiële naam of voornaam hebt, zal de gemeente je aanvraag doorgeven.
Je moet zelf alle nodige stappen zetten en instaan voor alle kosten om dit alles te regelen, terwijl je hier helemaal niet verantwoordelijk voor bent. Bovendien kan het jaren duren voor alles in orde is en je aanvraag behandeld wordt.
 
Als de gemeente dwars ligt
Nu voorziet de wet dat je een aanvraag doet in de gemeente. De ambtenaar moet die aanvraag onmiddellijk doorsturen naar het parket die oordeelt over de geldigheid ervan. Als je niet akkoord gaat met de beslissing van het parket, kan je in beroep gaan.
Na de wetswijziging wordt dit helemaal anders. De ambtenaar van de gemeente zal dan het recht hebben om je aanvraag te weigeren als hij of zij vindt dat je niet voldoet aan de voorwaarden of als hij of zij van mening is dat je documenten niet in orde zijn. Tegen die beslissing van de gemeente kan je niet in beroep gaan. Als je dit voor hebt, ben je geblokkeerd, kan je niet eens een aanvraag indienen.
 
De Belgische nationaliteit wordt duur
Sinds 2000 zijn alle procedures voor het verwerven van de Belgische nationaliteit gratis.
Met de voorgestelde wetwijziging zal je voor elke verklaring €150 moeten betalen. Daar komen dan nog de kosten voor het verkrijgen en vertalen van documenten bij.
Ook voor de minderjarige kinderen die niet in België geboren zijn, zal je een verklaring moeten afleggen en dus € 150 per kind betalen.
 
 
Veel moeilijker om de Belgische nationaliteit te krijgen
Een meerderheid in het parlement wil de toegang tot de Belgische nationaliteit veel moeilijker maken. De belangrijkste wijzigingen in het voorstel zijn:
 • Minderjarige kinderen worden niet meer automatisch Belg als een ouder Belg wordt. De ouders moeten een verklaring afleggen bij de gemeente.
 • Je kan een aanvraag indienen na vijf jaar wettelijk verblijf. Je moet dan het volgende bewijzen:
 1. je ‘sociale integratie’ (drie mogelijkheden: een diploma van hoger middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding van minstens 400 uur gevolgd hebben of een integratiecursus)
 2. je ‘economische participatie’: 2 jaar voltijds gewerkt hebben in de 5 jaar die de aanvraag voorafgaan (of het equivalent ervan) of als zelfstandige met een voldoende inkomen om je gezin te onderhouden.
 • Je kan een aanvraag indienen na tien jaar wettelijk verblijf. Dan moet je ofwel je ‘sociale integratie’ ofwel je ‘economische participatie’ bewijzen (zie ook vorig punt)
 • Alle meerderjarigen moeten de kennis van één van de drie landstalen aantonen, anders wordt je geweigerd. Heb je geen diploma of een ander attest, zal de wijkagent je taalkennis beoordelen!
 • In geval van huwelijk met een Belg(ische) kan je een aanvraag indienen na vijf jaar wettelijk verblijf. Je moet wel je ‘sociale integratie’ bewijzen (drie mogelijkheden: een diploma van hoger middelbaar onderwijs, een beroepsopleiding van minstens 400 uur gevolgd hebben of het bewijs van een integratiecursus voorleggen)
 • Elke aanvraag zal € 150 kosten, zowel voor kinderen als voor volwassenen
 • De naturalisatie is er alleen nog voor uitzonderlijke gevallen
 
Verspreid de informatie over deze wijziging en hang de tekstaffiche op.
Klik hier om de pdf van de tekstaffiche te downloaden.
 
 
Vraag NU de Belgische nationaliteit aan!
De voorwaarden voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit worden veel strenger.
Als je aan de voorwaarden voldoet, vraag dan snel de Belgische nationaliteit aan, nog voor de verstrenging. Meer info over de voorwaarden: klik hier of bel naar 02 512 67 27.
 
Reageer nu!
Het bezit van de Belgische nationaliteit is een belangrijke opstap naar meer sociale integratie. Het zorgt ook voor gelijke rechten voor al burgers van het land. Daarom zou de toegang tot de Belgische nationaliteit eenvoudiger moeten worden in plaats van het onbereikbaar te maken voor mensen in een zwakke sociale positie of met een beperkt inkomen.
Reageer nu, want de wetswijziging is nog niet goedgekeurd in het parlement.
 
Werk mee
Objectief neemt verschillende initiatieven op het vlak van de nationaliteitsverwerving zoals het informeren van het publiek, organisaties uit het middenveld en de politici.
Neem contact met ons op als je wil meewerken aan onze activiteiten of als je daarover informatie wenst. Stuur gewoon een mail met je gegevens naar objectief@belgacom.net.
 
Steun onze campagne
Je kan het werk en de acties van Objectief ook financieel steunen door een bijdrage te storten op rekening 001-371234-16 met de vermelding ‘campagne nationaliteit’.