Wie kan er nog belg worden? (sociale selectie)

In het laatste voorstel van wijziging van de nationaliteitswet zit de sociale selectie ingebakken. De eerste slachtoffers zullen de mensen zijn met een laag inkomen, vrouwen, gehandicapten, mensen met weinig of geen scholing, interims en werklozen.
 
Het gezamenlijk voorstel van Open Vld, N-VA, CD&V en sp.a. bevat enkele ingrijpende wijzigingen. Een schematische voorstelling van die wijzigingen vind je hier
Hieronder maken we aan de hand van enkele concrete situaties duidelijk wat de gevolgen zijn als dit voorstel er door komt.
 
Kan je moeder nog Belg worden?
Fatima, een huisvrouw van 62 jaar, kwam meer dan 40 jaar geleden naar België, samen met haar man. Ze hebben vier kinderen. Haar man werkte in de bouw terwijl zij instond voor het huishouden. Ze heeft nooit Nederlands of Frans geleerd en spreekt het heel gebrekkig. Voor de contacten waarvoor die taalkennis nodig was, zorgden haar man en haar kinderen. Ondertussen werd ze weduwe en al haar kinderen wonen in België. Ze wil dan ook de Belgische nationaliteit aanvragen.
Als het wetsvoorstel er door komt, zal deze vrouw niet meer kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 
Moeilijker werk vinden
Zes jaar was Mehmet toen hij samen met zijn ouders naar België kwam. In het vijfde middelbaar stopte hij zijn studies en ging hij op fabriek werken. Na 7 jaar kreeg hij zijn ontslag. Dat is nu al 5 jaar geleden en hij is nog altijd werkloos. Ondertussen is hij 30 jaar en heeft hij een gezin. Hij is dus op zoek naar werk, maar vindt er geen. Hij solliciteerde bij verschillende bedrijven op de luchthaven, maar die gaven de voorkeur aan iemand met de Belgische nationaliteit. Hetzelfde bij de firma waar zijn broer werkt, een beveiligingsbedrijf. Voor de meeste vacatures moet je Belg zijn. Voor hem is het duidelijk: als hij werk wil vinden moet hij de Belgische nationaliteit aanvragen. Nu kan dat nog, maar onder de voorwaarden van het nieuwe wetsvoorstel maakt Mehmet geen kans meer omdat … hij te lang werkloos is!
 
De Belgische nationaliteit wordt duur
Sinds 2000 zijn alle procedures voor het verwerven van de Belgische nationaliteit gratis.
Met de voorgestelde wetwijziging zal je voor elke verklaring 150 euro moeten betalen. Daar komen dan nog de kosten voor het verkrijgen en vertalen van documenten bij.
Ook voor de minderjarige kinderen die niet in België geboren zijn, zal je een verklaring moeten afleggen en dus 150 euro per kind betalen.
Onder de huidige wet worden de minderjarige kinderen automatisch Belg als hun vader of moeder de Belgische nationaliteit verwerft. Dat zal niet meer het geval zijn na de voorgestelde wetswijziging. De ouders zullen voor elk kind een verklaring moeten afleggen en dus telkens 150 euro neertellen. Voor families met een laag inkomen wordt dat onmogelijk.
 
Vraag NU de Belgische nationaliteit aan!
 
De voorwaarden voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit worden veel strenger.
Als je aan de voorwaarden voldoet, vraag dan snel de Belgische nationaliteit aan, nog voor de verstrenging. Meer info over de voorwaarden vind je hier of bel naar 02 512 67 27.
 
Op 21 september publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel met daarin enkele kritische bemerkingen. Je vindt het volledig advies op de website van de Kamer
 
 
           
NIEUW VOORSTEL
HUIDIGE WETGEVING
1. Kostprijs
 
Elke aanvraag kost e 150, zowel voor de verklaring als voor de naturalisatie.
 
 
Zowel de verklaring als de naturalisatie zijn gratis.
2. Minderjarige kinderen van een ouder die Belg wordt
 
De ouders moeten een verklaring afleggen voor de leeftijd van 18 jaar, en dus voor ieder kind e 150 betalen.
 
 
Minderjarige kinderen worden automatisch Belg als één van de ouders Belg wordt.
3. Taalkennis
 
De kennis van één van de drie landstalen is vereist voor meerderjarigen in alle procedures.
 
Alleen bij de naturalisatie moet je blijk geven inspanningen te leveren om de streektaal te begrijpen en te spreken en deel te nemen aan het gemeen­schapsleven.Bij de andere procedures is er geen onderzoek naar de kennis van de taal.
 
4. Naturalisatie
 
Uitzonderingsprocedure voor personen met ‘uitzonderlijke verdiensten’ die de nationaliteit niet via de verklaring kunnen verkrijgen.
 
 
Na 3 jaar wettelijk verblijf (2 jaar voor erkende vluchtelingen)
5. Nationaliteitsverklaring           
 
Maatschappelijke integratie bewijzen via 3 mogelijkheden:
1. In het bezit zijn van een diploma van hoger middelbaar onderwijs
2. Een beroepsvorming gevolgd hebben van minstens 400 uren3. Een integratiecursus gevolgd hebben
 
Twee mogelijkheden: na 5 jaar of na 10 jaar wettelijk verblijf
 
a) Na 5 jaar wettelijk verblijf
Kennis van één van de landstalen
Maatschappelijke integratie bewijzen (zie hoger)
Economische participatie bewijzen:
    ofwel 2 jaar voltijds equivalent gewerkt hebben tijdens de 5 jaar die de aanvraag voorafgaan
    ofwel een zelfstandige activiteit waarmee men kan instaan voor het gezinsinkomen
 
b) Na 10 jaar wettelijk verblijf
Kennis van één van de landstalen
Maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen (zie boven)
De deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap bewijzen
 
 
 Geen onderzoek naar integratie
 
 
 
 
 
 
 
Na 7 jaar wettelijk verblijf en geen gewichtige persoonlijke feiten
6.  Op basis van huwelijk met een Belg(ische)
 
Na 5 jaar wettelijk verblijf
Kennis van één van de landstalen
Sociale integratie bewijzen
 
Na drie jaar wettelijk verblijf én zes maand samenwonen
Geen onderzoek naar de kennis van de taal
Geen onderzoek naar integratie
 
7. De ambtenaar van de burgerlijke stand
 
Onderzoekt de aanvraag en kan die weigeren als die volgens hem of haar niet voldoet aan de wettelijke vereisten.
 
 
Moet de aanvraag voor onderzoek doorgeven aan het parket (doorgeefluik).