Wetsvoorstel


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestigingen de verwijdering van vreemdelingen. (ingediend door de heer Vincent Decroly)

De tekst van het wetsvoorstel