Vormingen

VORMING OVER DE TOEGANG TOT DE BELGISCHE NATIONALITEIT

Sociaal werkers, juristen of adminstratieve bediendes vinden het vaak moeilijk om op een exacte en volledige manier te antwoorden op vragen over nationaliteitsverwerving.

Daarom heeft Objectief een module uitgewerkt voor iedereen die geconfronteerd wordt met vragen over nationaliteitsverwerving. De module voorziet correcte en eenvoudige basisinformatie over nationaliteitsverwerving, die praktisch bruikbaar is in het contact met het publiek.

We hebben hiervoor een praktische en efficiënte bundel uitgewerkt, die een schat aan juridische en praktische informatie bevat. Daarnaast is er ook onze praktische gids, die je de weg wijst in de verschillende bestaande procedures.

De vorming bestaat uit twee delen. Het eerste deel is eerder theoretisch. We overlopen de verschillende procedures en de noodzakelijke documenten. We besteden aandacht aan de administratieve moeilijkheden die mensen ondervinden aan de hand van concrete voorbeelden. Het tweede deel is eerder praktisch. In rollenspelen leren we de informatie gebruiken in de praktijk. Tot slot is er ruimte voorzien voor uitwisseling. 

De vorming duurt een halve dag (4 uur).
 
Als je interesse hebt, stuur dan een e-mail naar vzw Objectief met volgende gegevens:
naam, voornaam, telefoon, vereniging.

Kostprijs: € 50 voor de vorming en de infobundel.

 

INFOSESSIES

We organiseren ook infosessies voor mensen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen. Het gaat om een vereenvoudigde synthese van de meest voorkomende procedures. Een essentieel en duidelijk infomoment om aanvragers de weg te wijzen doorheen de procedures. Een infosessie op verplaatsing is mogelijk voor (kleine) groepen die een locatie kunnen voorzien.

Gelieve een mail te sturen naar de vzw Objectief als je interesse hebt voor zo'n infosessie in je vereniging.

Kostprijs: € 50 voor de animatie.