Toekenning van de Belgische nationaliteit bij geboorte in België (art. 11 §2)

PROCEDURE
• Beide ouders moeten zich aanmelden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind woont .
• Als één van de ouders overleden is, of in de (mentale of fysische) onmogelijkheid verkeert om de verklaring te ondertekenen, volstaat de handtekening van één ouder . Men moet dan wel een bewijs voorleggen dat één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert de verklaring af te leggen.
• Als de afwezigheid van één van de ouders is vastgesteld, volstaat de aanwezigheid van de andere ouder.
• Als één van de ouders niet (meer) in België woont, dan moet ook die zijn of haar toestemming geven (via de Belgische ambassade of consulaat). Is die toestemming er niet, dan heeft de andere ouder het recht om de verklaring af te leggen, en zal de rechtbank van eerste aanleg beslissen.
• Als het kind slechts erkend of geadopteerd is door één van de ouders, volstaat de aanwezigheid van die ouder.

VOORWAARDEN
1. Het kind is in België geboren
2. Het kind woont sedert zijn geboorte wettig in België
3. De ouders zijn geen Belg maar ze moeten beiden sedert minimum 10 jaar voor de verklaring in België verblijven, en minimum één van de ouders moet een onbeperkt verblijfsdocument hebben op het moment van de aanvraag. 
4. Beide ouders van het kind moeten een verklaring afleggen voor het kind 12 jaar oud is

NODIGE DOCUMENTEN
1. De geboorteakte van het kind (afhalen in de gemeente waar het kind geboren is)
2. Een bewijs van afstamming van de beide ouders
3. Het bewijs van woonst van het kind, met een chronologisch overzicht van adressen
4. Het bewijs van woonst van de ouder(s), met een chronologisch overzicht van adressen

KOSTEN
Gratis.