Sombere vakantie

Eind juni heeft de Commissie Naturalisaties voor heel wat aanvragen “een voorstel tot weigering” uitgesproken. In augustus krijgen de betrokkenen dan een brief in de bus met de mededeling dat ze 30 dagen hebben om hierop te reageren en elementen aan te dragen in hun voordeel. Wat kan er nog meer je vakantie verbrodden? Zeker als je vaststelt dat alle sociale diensten waar je een beroep wil op doen ofwel met vakantie zijn (en gesloten) ofwel met een lage bezetting werken. Je zal maar thuis komen uit vakantie en vaststellen dat je nog enkele dagen hebt om te reageren!
Dat was de ervaring van een 41-jarige Algerijnse. Drie jaar na haar aanvraag krijgt ze de boodschap dat ze geweigerd omdat een deel van de verblijfsperiode voor de aanvraag gedekt was door een tijdelijk verblijf. Bij het begin van haar aanvraag tot regularisatie had ze inderdaad een tijdelijk verblijf. Maar sinds 2007 heeft verblijfstitel van onbeperkte duur, wat de diensten van de Commissie Naturalisaties hebben kunnen vaststellen. Toch moet de vrouw haar situatie in een brief uitleggen en dan zal het nog minstens 6 maanden duren vooraleer haar dossier terug behandeld wordt.