Sociale uitsluiting ingebakken in nieuw voorstel nationaliteitswet

 

De commissie Justitie van de Kamer heeft woensdag beslist een nieuw voorstel van wet op de nationaliteitsverwerving voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Het is een gezamenlijk voorstel van Open Vld, N-VA, CD&V en sp.a.
 
Het voorstel verstrengt de voorwaarden en beperkt het aantal procedures. Zo wordt de naturalisatie een uitzondering. Integratie, onberispelijk gedrag en actief deelnemen aan de samenleving staan centraal in de voorgestelde hervorming. Voor meerderjarigen komen er hoofdzakelijk twee procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven. Bij de eerste kun je na 5 jaar Belg worden, maar moet je de streektaal kennen, geïntegreerd zijn en economisch participeren (2 jaar gewerkt hebben). De tweede procedure verleent de nationaliteit na 10 jaar en zou iets minder streng moeten zijn.
 
Het voorstel zal niet alleen een aanzienlijke beperking van de toegang tot de Belgische nationaliteit tot gevolg zal hebben, maar vooral aanleiding zal geven tot een sociale selectie. Het zal vooral de sociaal zwaksten uitsluiten.
 
Verschillende internationale studies zoals die van de Radboud Universiteit van Nijmegen tonen immers aan dat het invoeren van integratie- en taaltesten in de buurlanden vooral als effect heeft dat de sociaal zwaksten geen toegang meer hebben tot de nationaliteit.[1]
Bovendien bevat het voorstel een aantal sociaaleconomische voorwaarden voor het bewijzen van de maatschappelijke integratie, zoals het hebben van een arbeidsovereenkomst of een zelfstandige beroepsactiviteit.
We willen er ook op wijzen dat mensen die de Belgische nationaliteit aanvragen geen nieuwkomers zijn en dat ze ook niet altijd de mogelijkheid hebben om een inburgeringscursus te volgen. In verschillende steden zijn er nu al wachtlijsten voor nieuwkomers.
 
Dat het al dan niet verkrijgen van de nationaliteit een belangrijke invloed heeft op de sociale integratie van de immigrant, bleek recent nog uit de resultaten van een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. Ze stelt vast dat immigranten die de Belgische nationaliteit bezitten een kwart meer kans hebben op een (stabiele) tewerkstelling dan de mensen van dezelfde afkomst die niet-Belg zijn.[2]
 
Het is precies omdat we de integratie van immigranten in onze samenleving belangrijk vinden - ons dagelijks werk is daarop gericht – dat we een vlotte toegang tot de Belgische nationaliteit belangrijk vinden. Het vormt immers een hefboom voor de sociale integratie van immigranten.
In tegenstelling met wat de N-VA in haar persbericht schrijft, is de samenleving zeker niet gebaat bij het verhinderen van de sociale vooruitgang van een belangrijke groep binnen de samenleving.
 

 

[1] ‘Integration and Naturalisation tests : the new way to European Citizinship’ (INTEC), Nijmegen, Radboud Universiteit, Centre for Migration Law, 2010
[2] V. Corluy, I. Marx en G. Verbist, ‘Employment chances and changes of immigrants in Belgium: the impact of citizenship’, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen, 2011