Schematische voorstelling nieuw wetsvoorstel

 

Het gezamenlijk voorstel van Open Vld, N-VA, CD&V en sp.a. bevat enkele ingrijpende wijzigingen.
Hieronder vind je een schematische voorstelling van die wijzigingen.

   
NIEUW VOORSTEL
HUIDIGE WETGEVING
1. Kostprijs
 
Elke aanvraag kost € 150, zowel voor de verklaring als voor de naturalisatie.
 
 
Zowel de verklaring als de naturalisatie zijn gratis.
2. Minderjarige kinderen van een ouder die Belg wordt
 
De ouders moeten een verklaring afleggen voor de leeftijd van 18 jaar, en dus voor ieder kind € 150 betalen.
 
 
Minderjarige kinderen worden automatisch Belg als één van de ouders Belg wordt.
3. Taalkennis
 
De kennis van één van de drie landstalen is vereist voor meerderjarigen in alle procedures.
 
Alleen bij de naturalisatie moet je blijk geven inspanningen te leveren om de streektaal te begrijpen en te spreken en deel te nemen aan het gemeen­schapsleven.Bij de andere procedures is er geen onderzoek naar de kennis van de taal.
 
4. Naturalisatie
 
Uitzonderingsprocedure voor personen met ‘uitzonderlijke verdiensten’ die de nationaliteit niet via de verklaring kunnen verkrijgen.
 
 
Na 3 jaar wettelijk verblijf (2 jaar voor erkende vluchtelingen)
5. Nationaliteitsverklaring           
 
Maatschappelijke integratie bewijzen via 3 mogelijkheden:
1. In het bezit zijn van een diploma van hoger middelbaar onderwijs
2. Een beroepsvorming gevolgd hebben van minstens 400 uren
3. Een integratiecursus gevolgd hebben
 
Twee mogelijkheden: na 5 jaar of na 10 jaar wettelijk verblijf
 
a) Na 5 jaar wettelijk verblijf
Kennis van één van de landstalen
Maatschappelijke integratie bewijzen (zie hoger)
Economische participatie bewijzen:
    ofwel 2 jaar voltijds equivalent gewerkt hebben tijdens de 5 jaar die de aanvraag voorafgaan
    ofwel een zelfstandige activiteit waarmee men kan instaan voor het gezinsinkomen
 
b) Na 10 jaar wettelijk verblijf
Kennis van één van de landstalen
Maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen (zie boven)
De deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap bewijzen
 
 
 Geen onderzoek naar integratie
 
 
 
 
 
 
 
Na 7 jaar wettelijk verblijf en geen gewichtige persoonlijke feiten
6.  Op basis van huwelijk met een Belg(ische)
 
Na 5 jaar wettelijk verblijf
Kennis van één van de landstalen
Sociale integratie bewijzen
 
Na drie jaar wettelijk verblijf én zes maand samenwonen
Geen onderzoek naar de kennis van de taal
Geen onderzoek naar integratie
 
7. De ambtenaar van de burgerlijke stand
 
Onderzoekt de aanvraag en kan die weigeren als die volgens hem of haar niet voldoet aan de wettelijke vereisten.
 
 
Moet de aanvraag voor onderzoek doorgeven aan het parket (doorgeefluik).