Respect - MIVB

Aangenamer samenleven in het openbaar vervoer te Brussel

Het openbaar vervoer in Brussel is de plaats bij uitstek waar mensen van verschillende culturen en sociale achtergronden, elkaar ontmoeten. Dit soort ontmoetingen zijn heel belangrijk voor de sociale samenhang, maar kan soms ook voor spanningen zorgen.

Vzw Objectief realiseert in Antwerpen al drie jaar met succes de campagne ‘Respect op De Lijn’, in samenwerking met De Lijn en de drie vakbonden. Naar Antwerps voorbeeld zet vzw Objectief een project op poten, om de sociale cohesie en harmonieuze samenleving in de wijken van Brussel te versterken.

We streven naar een open dialoog en ontmoetingen tussen de jongeren, bewoners en chauffeurs, voor een betere sfeer op de bus, tram en metro. Meer bepaald willen we ons met dit project inzetten voor de verbetering van de relaties tussen de jongeren uit de wijk en de chauffeurs van de MIVB.

‘Respect’ ook in Brussel

Na overleg met de dienst Preventie van de MIVB kwamen we tot de conclusie dat de gemeente Molenbeek de beste plaats zou zijn om dit project te starten, meerbepaald in maart, april en mei 2010. Daarna volgen de Brusselse gemeenten Anderlecht en Elsene. De vzw Objectief is door de MIVB gekwalificeerd voor projecten op het vlak van sociale cohesie. Een nieuw Brussels avontuur voor onze vzw en de MIVB!