Procedure

Om te stemmen op 14 oktober, moet u ten laatste ingeschreven zijn op de kieslijsten op 31 juli 2018.

EU onderdanen moeten dit inschrijvingsformulier (pdf) invullen en het doorsturen naar hun gemeente op ten laatste 31 juli 2018.

Niet-EU onderdanen moeten dit inschrijvingsformulier (pdf) invullen en het doorsturen naar hun gemeente op ten laatste 31 juli 2018. In het formulier staat evenzeer een engagement voor het respecteren van de Grondwet, maar ook voor het respecteren van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Daarna kan de gemeente de aanvraag ‘accepteren’ of ‘weigeren’. De beslissing wordt onmiddellijk en via aangetekende brief gecommuniceerd. In het geval van acceptatie wordt ‘Kiezer V’ toegevoegd in het bevolkingsregister.

In het geval van ‘weigering’, kan de aanvrager in beroep gaan tegen die beslissing in de tien dagen na de berichtgeving. Dat kan door een klacht aangetekend op te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen. Het College moet zich dan binnen de acht dagen na het ontvangen van de klacht uitspreken en onmiddellijk na de beslissing communiceren naar de aanvrager middels een aangetekende brief.

Als het College zijn ‘weigering’ niet intrekt, kan de aanvrager binnen acht dagen in beroep gaan bij het Hof van Beroep.