Praktische gids

Het is niet vanzelfsprekend duidelijke en precieze informatie te vinden in het Wetboek Belgische Nationaliteit. Bovendien zijn de wetteksten vaak moeilijk te begrijpen.

Vzw Objectief heeft alle noodzakelijk informatie over nationaliteitsverwerving gebundeld in een praktische gids.

Deze praktische gids bevat:

  • Eenvoudigde doorloopschema’s met ja-nee vragen waarmee je snel te weten komt via welke procedure je best de Belgische nationaliteit aanvraagt.
  • De belangrijkste artikels uit het Wetboek Belgische Nationaliteit, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen, op een bevattelijke manier samengevat.
  • Praktische inlichtingen over de noodzakelijke documenten: welke documenten heb jenodig, waar kan je ze vinden, waar kan je documenten laten wettigen, …?

Vzw Objectief werkte ook een vormingsmodule uit op basis van deze praktische gids. (zie Vormingen)

De praktische gids kost € 10.
Bestellen kan via mail naar vzw Objectief met volgende gegevens: naam, voornaam, organisatie, adres, telefoon, taalkeuze (NL-FR) en het aantal praktische gidsen.