Onderbreking verblijfsdocumenten kan zuur opbreken

Sinds de wetswijziging van eind 2006 zijn de vereisten voor de administratieve situatie van de aanvrager veel strikter. Je moet dus opletten dat er geen onderbreking is en dat je tijdig je verblijfsdocumenten verlengt.

Vakantie

Als bij je aanvraag blijkt dat om een of andere reden je verblijfsdocument niet tijdig verlengd is, dan stelt de ambtenaar van de gemeente vast dat er een onderbreking is en kan je meestal geen nationaliteitsverklaring indienen.

Dat was het geval van mevrouw H.H. De ambtenaar van de gemeente wou haar verklaring niet opnemen toen hij vaststelde dat er een onderbreking was in de opeenvolging van de verblijfsdocumenten. Nochtans verbleef de Marokkaanse vrouw sinds 1995 in ons land en waren haar vier kinderen in België geboren. Ze had ook nooit het land verlaten, behalve voor korte periodes tijdens de zomervakantie. Het was tijdens haar vakantie in juli dat ze bij haar terugkeer naar België problemen kreeg aan de grens. Ze mocht het land niet uit omdat haar verblijfsdocument (gele kaart) vervallen was in mei 2007.

Geblokkeerd

H.H. heeft uiteindelijk naar huis kunnen terugkeren en Marokko verlaten na tussenkomst van Buitenlandse Zaken. Eens thuis heeft ze zich onmiddellijk in orde gesteld bij de gemeentelijke administratie.

Maar dat neemt niet weg dat een gemeentelijke ambtenaar haar enkele maanden daarna weigert voor de nationaliteitsverklaring omwille van die onderbreking. De sociaal assistent waar de vrouw beroep op doet, is heel verwonderd over dit voorval en stuurt haar door naar de permanenties van Objectief. Het secretariaat heeft dan een brief opgesteld voor de procureur waarin de vrouw de redenen van de onderbreking uitlegt. Ze geeft aan dat ze niet in de gaten had dat haar kaart verlopen was en ook geen uitnodiging gekregen heeft van de gemeente om haar kaart te komen verlengen. Ze verontschuldigt zich en stuurt documenten mee waaruit blijkt dat ze na mei 2007 wel degelijk in België verbleef. Het is nu aan de procureur om te beslissen. Bij een negatieve beslissing begint de verblijfsduur maar te tellen vanaf de dag dat de gemeentelijk administratie het verblijfsdocument van de vrouw terug in orde bracht.