Oef, ik blijf belg!

In september kregen we B.R. een 46-jarige Algerijn op bezoek met een rare boodschap. De Commissie Naturalisaties had hem een brief gestuurd dat hij geen Belg kon worden. Maar B.R. was al Belg!
 
In februari 2009 was de man al eens langs gekomen op de permanenties omdat hij in 2003 een aanvraag tot naturalisatie had ingediend en zich zorgen maakte over de lange duur van de behandeling van zijn dossier. De diensten van de Kamer wisten ons te vertellen dat er nog onderzoeken lopende waren, zonder verdere details. B.R. was een beetje ongerust, want hij had nog een enkel negatief contact gehad met het gerecht.
Maar omdat B.R. op dat moment al meer dan 7 jaar wettelijk in België verbleef, gaven we hem het advies een nationaliteitsverklaring af te leggen in de gemeente, wat hij ook deed. Als het parket bezwaren had, zou hij het onmiddellijk weten en zo nodig in beroep kunnen gaan. Maar dat was niet nodig, want na vier maanden kreeg de man de Belgische nationaliteit.
De Commissie Naturalisaties heeft dus acht jaar nodig gehad om vast te stellen dat de man geen Belg mocht worden, en dat zonder duidelijke motivering. Gelukkig heeft dit geen gevolg en behoudt B.R. de Belgische nationaliteit. Maar hebben de betrokken commissieleden de aanvraag wel goed bekeken, stil gestaan bij het belang ervan voor zijn sociale integratie, voor zijn werk?