Objectief krijgt misdadigers op bezoek

Het parket pluist grondig het verleden uit van kandidaat-Belgen om te zien of ze geen criminele feiten gepleegd hebben. Objectief kreeg enkele van die ‘criminelen’ over de vloer, en toen bleek dat het parket weinig kieskeurig is.

Een pitbull aan je broek

De 35-jarige Malinees B.S. woont sinds zijn 9 jaar in België. In 1999 dient hij bij de Kamer een aanvraag tot naturalisatie in. Zijn vraag wordt herhaaldelijk uitgesteld wegens “onvoldoende integratie”. Het feit dat hij zonder werk zit, sinds het bedrijf waar hij werkte failliet ging, speelt hem parten. De vijf of zes bezoeken van de wijkagent tijdens die periode gaan steevast over zijn tewerkstelling. We moeten er dan ook geen tekening bij maken dat B.S. onmiddellijk de Commissie Naturalisaties inlicht als hij werk vindt.

Eind februari valt bij B.S een brief van de Kamer in de bus. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Tot zijn grote verbazing moet de man echter vaststellen dat de nationaliteit geweigerd is omwille van “ernstige persoonlijke feiten”.

In 2001 heeft B.S. inderdaad een veroordeling opgelopen. Dat zat zo. Kort daarvoor had de man zich een pitbull-puppy aangeschaft, maar naarmate die groeide, werd het beest ook agressiever. Tot zover dat B.S. het beest niet meer vertrouwde in de buurt van zijn klein kindje. De pitbull verhuisde naar een hok achterin de tuin, tot het uiteindelijk in een asiel terechtkwam. Zij klaagden de man aan wegens dierenmishandeling op basis van een wonde van de halsband, die het dier opliep toen het zich probeerde los te rukken. De rechtbank was niet mals voor B.S. en legde hem een zware boete op en het verbod om nog langer huisdieren te houden. En nu komt daar nog eens een weigering van de Belgische nationaliteit bovenop!

Het advies van Objectief. We hebben de man aangeraden om een nieuwe aanvraag in te dienen, maar dit keer door middel van een verklaring (art.12bis). Deze procedure geeft B.S. de mogelijkheid om bij de rechtbank in beroep te gaan tegen het standpunt van het parket dat hij de Belgische nationaliteit niet waardig is omwille van die veroordeling.

Zwart schaap

De 36-jarige Marokkaanse N.O is in België geboren, haar moeder is Belgische en ook haar drie kinderen hebben de Belgische nationaliteit. Maar zijzelf lukt er niet in Belg te worden!

Daar zorgt het Brusselse (?) parket voor. Die vindt de Marokkaanse mevrouw te crimineel voor het verwerven van deze eretitel. N.O liep immers een veroordeling op van de politierechtbank: enkele verkeersboetes, het niet tijdig betalen van de verzekering, en dus rijden zonder geldige verzekering. De vrouw betwist de feiten niet en heeft ook tot de laatste centiem alle boetes betaald. N.O. was in die periode nogal verward omwille van echtscheidingperikelen. Die veroordelingen beletten ook niet dat ze een blanco bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen.

Omdat N.O. niet binnen de veertien dagen in beroep gaat tegen het verzet van het parket, stuurt de gemeente haar dossier door naar de Dienst Naturalisaties, die de vrouw de vragenlijst voor naturalisatie toesturen.

Het advies van Objectief. De mentaliteit van de Commissie Naturalisaties kennende, maakt de Marokkaanse vrouw geen enkele kans via naturalisatie. Wij stellen haar voor de vragenlijst niet in te sturen en een nieuwe verklaring af te leggen. Als ze opnieuw een weigering van het parket ontvangt, moet ze onmiddellijk in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Daar maakt ze kans dat haar argumenten gehoord worden.

Rachida Meftah