Nooit geziene aanval op nationaliteitsverwerving

In de Kamercommissie Justitie is het debat over de nationaliteitswetgeving in een stroomversnelling gekomen. NV-A gebruikt volop het voorzitterschap van de commissie in een poging om de klok meer dan 20 jaar terug te draaien op het vlak van de nationaliteitsverwerving.
 
Kinderen niet meer automatisch Belg?
Op dinsdag 7 december herneemt de Kamercommissie Justitie de bespreking van de verschillende wetsvoorstellen die allemaal de toegang tot de Belgische nationaliteit moeilijker maken.
Er zijn wetsvoorstellen van Open Vld, NV-A, CD&V, PS en Vlaams Belang.
NV-A gaat heel ver in haar voorstellen. Zo zullen kinderen van de derde generatie die in België geboren worden, niet meer automatisch de Belgische nationaliteit krijgen. De ouders zullen een aanvraag moeten doen. Dat zou ook gelden voor de minderjarige kinderen van ouders die Belg worden. Nu worden hun minderjarige kinderen ook automatische Belg.
Als je leefloon trekt van het OCMW, zou je niet meer in aanmerking komen voor de Belgische nationaliteit en ook je kinderen niet. Verder moet je bewijzen dat je geïntegreerd bent (integratiewil volstaat niet) en de taal van de streek machtig bent.
 
Regeringsvoorstel
De huidige regering had als pasmunt voor de regularisatie, een wetsvoorstel klaar op het vlak van de nationaliteitsverwerving, maar die is niet meer in het parlement geraakt door de val van de regering.
Voornaamste punten waren:
- De toegang tot de Belgische nationaliteit mocht geen invloed hebben op het verblijf. Je moet over een wettelijk verblijf beschikken, geen aanvragen meer vanuit het buitenland.
- De verblijfsduur voor de naturalisatie wordt opgetrokken van 3 naar 5 jaar. Je moet bewijzen dat je één van de landstalen machtig bent en je wil tot integratie in de samenleving aantonen.
 
Dit wetsvoorstel zit nu ook mee in het debat, omdat CD&V-parlementslid Naïma Lanjri het samen met cdH-collega Catherine Fonck indiende als amendement.
 
Snelle reactie
Voorzitter van de Kamercommissie Justitie is NV-A-er  Sarah Smeyers zet volop vaart achter de bespreking. Het is duidelijk de bedoeling om snel (binnen enkele weken?) tot een stemming te komen. De organisaties van het werkveld mogen zich niet laten verrassen.
 
Daarom organiseert vzw Objectief samen met MRAX een informatievergadering op vrijdag 17 december om 18 u bij MRAX in de Poststraat 37 te Brussel. (Deze infosessie verloopt in het Frans)