Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op basis van 10 jaar wettelijk verblijf (art. 12bis. § 1, 5°)

VOORWAARDEN
(je moet aan alle voorwaarden voldoen)
1. Minstens 18 jaar oud zijn
2. Gedurende 10 jaar wettelijk in België verblijven (d.i. ingeschreven zijn in een bevolkingsregister en een verblijfsvergunning van meer dan 6 maanden hebben voor die 5 jaar)
3. Op het moment van de verklaring een wettelijk verblijf van onbeperkte duur hebben
4. Het bewijs kunnen leveren van de kennis van één van de drie landstalen
5. Het bewijs kunnen leveren van de deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap.
 
Opmerking: de verblijfsduur van 10 jaar mag niet onderbroken zijn en moet gedekt zijn voor verblijfsdocumenten. Die mogen van beperkte duur zijn.
 
NODIGE DOCUMENTEN
1. Geboorteakte
2. Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen die een ononderbroken verblijf van minstens 10 jaar bewijst
3. Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso
4. Het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen op niveau A2
5. Het bewijs leveren van de deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap. Dit kan door alle rechtsmiddelen.
 
KOSTEN
€ 150