Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op basis van een handicap, invaliditeit of omdat je de pensioenleeftijd hebt bereikt (art. 12bis. § 1, 4°)

VOORWAARDEN
1. Minstens 18 jaar oud zijn
2. Gedurende 5 jaar wettelijk en ononderbroken in België verblijven (d.i. ingeschreven zijn in een bevolkingsregister en een verblijfsvergunning van meer dan 6 maanden hebben voor die 5 jaar)
3. Op het moment van de verklaring een wettelijk verblijf van onbeperkte duur hebben
4. Omwille van een handicap of invaliditeit geen betrekking of economische activiteit kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben
 
NODIGE DOCUMENTEN
1. Geboorteakte
2. Bewijs van de handicap of de invaliditeit ofwel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben.
 
KOSTEN
€ 150