Het verkrijgen van de nationaliteit door nationaliteitsverklaring, geboren in België (art. 12bis. §1, 1°)

VOORWAARDEN
1. Minstens 18 jaar oud zijn
2. Sinds je geboorte steeds wettelijk in België verblijven (d.i. ingeschreven zijn in een bevolkingsregister en sinds je geboorte een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden hebben)
3. Op het moment van de aanvraag in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van onbeperkte duur
 
NODIGE DOCUMENTEN
1. Je geboorteakte (opvragen in de gemeente waar je geboren bent)
2. Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen (opvragen bij de gemeente van de huidige woonplaats)
3. Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso
 
KOSTEN
€ 150