Toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen waarvan één van de ouders belg geworden is (art. 12)

PROCEDURE
Een minderjarige krijgt  automatisch de Belgische nationaliteit als één van de ouders op adoptanten de Belgische nationaliteit verkrijgt.
Of nog: het minderjarige kind of kinderen van een man of vrouw die Belg wordt, krijgt of krijgen automatische de Belgische nationaliteit.

VOORWAARDEN
1. Het kind is minder dan 18 jaar oud en is niet meerderjarig verklaard
2. De verwantschap moet vastgesteld worden (door de ouder of adoptant aan te tonen)
3. De ouder/adoptant mag niet ontheven zijn van zijn of haar ouderlijk gezag
4. Het kind moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in België (ingeschreven in een bevolkingsregister).

IN GEVAL VAN WEIGERING
Als je denkt alle voorwaarden te vervullen maar toch op een weigering stuit, raden we je aan om contact op te nemen met een sociale dienst of met een advocaat. Het is mogelijk om de administratie die de wet weigert toe te passen in gebreke te stellen. Indien nodig, moet men bij een rechtbank een beroepsprocedure indienen.