Toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen van de derde generatie (art. 11 §1)

PROCEDURE
Een minderjarige geboren in België en waarvan één van de ouders eveneens in België geboren is, krijgt automatisch de Belgische nationaliteit.

VOORWAARDEN
1. Het kind is in België geboren
2. De vader of de moeder of de adoptant (geboren in België) moet minstens 5 jaar in België gewoond hebben tijdens de 10 jaar voor de geboorte (of de adoptie) van het kind.

IN GEVAL VAN WEIGERING
Als je denkt alle voorwaarden te vervullen maar toch op een weigering stuit, raden we je aan om contact op te nemen met een sociale dienst of met een advocaat. Het is mogelijk om de administratie die de wet weigert toe te passen in gebreke te stellen. Indien nodig, moet men bij een rechtbank een beroepsprocedure indienen. Daarvoor neem je best een advocaat.

KOSTEN
Gratis