Toekenning van de Belgische nationaliteit bij adoptie (art. 9)

PROCEDURE
Automatische en kosteloze toekenning van de nationaliteit op de datum waarop de adoptie in voege treedt, als het kind op die datum nog geen 18 jaar oud is of ontvoogd is. Het moet wel aan één van volgende voorwaarden voldoen:
1. Geboren in België en geadopteerd door een Belg(ische) 
2. Geboren in het buitenland en geadopteerd door een Belg(ische), op voorwaarde dat het kind geen andere nationaliteit bezit.

Er is geen automatische toekenning  indien het kind in het buitenland is geboren en geadopteerd is door een Belg die zelf ook in het buitenland geboren is.

In dat geval heeft de adoptant 5 jaar tijd, te tellen vanaf de datum van adoptie, om een verklaring af te leggen om de toekenning van de Belgische nationaliteit voor zijn of haar adotiekind te vragen. Die verklaring moet afgelegd worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind woont of bij de Belgische ambassade als het kind in het buitenland woont.

NODIGE DOCUMENTEN
1. De geboorteakte van het kind
2. Het getuigschrift van nationaliteit van de Belgische ouder
3. Het document dat de adoptie bewijst

KOSTEN
Gratis

IN GEVAL VAN WEIGERING
Als je denkt alle voorwaarden te vervullen maar toch op een weigering stuit, raden we je aan om contact op te nemen met een sociale dienst of met een advocaat. Het is mogelijk om de administratie die de wet weigert toe te passen in gebreke te stellen. Indien nodig, moet men bij een rechtbank een beroepsprocedure indienen.