Toekenning van de Belgische nationaliteit door geboorte uit een belgische vader of moeder (art. 8)

PROCEDURE
De toekenning gebeurt  automatisch in de volgende gevallen:
1. Het kind is geboren in België uit een Belgische ouder 
2. Het kind is geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in België geboren is

De toekenning is niet automatisch indien het kind in het buitenland geboren is uit een Belgische ouder die zelf niet in België geboren is.

Uitzondering: indien het kind staatloos zou worden als het niet automatisch de Belgische nationaliteit krijgt.

Bij niet automatische toekenning van de Belgische nationaliteit moet men een verklaring afleggen voor dat het kind 5 jaar oud is.
Die verklaring moet afgelegd worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind woont.
Als het kind in het buitenland woont, dan moet de verklaring afgelegd worden bij de burgerlijke stand van de woonplaats van de Belgische ouder.


NODIGE DOCUMENTEN
1. De geboorteakte van het kind
2. Het getuigschrift van nationaliteit van de Belgische ouder
 
KOSTEN
Gratis

IN GEVAL VAN WEIGERING
Als je denkt alle voorwaarden te vervullen maar toch op een weigering stuit, raden we je aan om contact te nemen met een sociale dienst of met een advocaat. Het is mogelijk om de administratie die de wet weigert toe te passen in gebreke te stellen. Indien nodig, moet men bij een rechtbank een beroepsprocedure indienen.