De nieuwe nationaliteitswet

Het wordt veel moeilijker om Belg te worden.

Bovendien zit de sociale selectie in de nieuwe wet ingebakken. 
Vooral mensen met een laag inkomen, vrouwen, mensen met weinig of geen scholing, interims en werklozen zijn de eerste slachtoffers. Terwijl juist zij de Belgische nationaliteit het meest nodig hebben.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Alle meerderjarigen moeten de kennis van één van de drie landstalen aantonen.

- Je kan een aanvraag indienen na vijf jaar wettelijk verblijf. Je moet dan het volgende bewijzen:
        1. je ‘sociale integratie’ (drie mogelijkheden: een diploma van hoger middelbaar onderwijs,
            een beroepsopleiding van minstens 400 uur gevolgd hebben of een integratiecursus)
        en 
         2.
je ‘economische participatie’: 468 dagen gewerkt hebben in de 5 jaar die de aanvraag
             voorafgaan (of als zelfstandige). 

- Je kan een aanvraag indienen na tien jaar wettelijk verblijf. 
   Dan moet je de deelname aan het sociale leven van de onthaalgemeenschap bewijzen.

- In geval van huwelijk met een Belg(ische) kan je een aanvraag indienen na vijf jaar wettelijk verblijf
  en drie jaar samenwoonst. 
  Je moet wel je ‘sociale integratie’ bewijzen (drie mogelijkheden: een diploma van hoger
  middelbaar  onderwijs, 234 dagen gewerkt hebben en een beroepsopleiding van minstens 400 uur gevolgd hebben of een integratiecursus)

- De naturalisatie is er alleen nog voor uitzonderlijke gevallen.

- Elke aanvraag zal € 150 kosten, zowel voor kinderen als voor volwassenen

 

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen (pdf)

De tekst van de nieuwe wet (pdf)

Het persbericht van 16 oktober 2012 (pdf)

Bemerkingen voor de parlementsleden (pdf)

Verslag van de bespreking in de commissie Justitie (pdf)