Het verkrijgen van de nationaliteit door naturalisatie (art. 19)

Op basis van bijzondere verdiensten (art. 19 §1)

VOORWAARDEN
1. Minstens 18 jaar oud zijn
2. Op het moment van de aanvraag een wettelijk verblijf van onbeperkte duur hebben
3. Motiveren waarom het onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verwerven via een gewone procedure (art. 12bis)
4. Bewijzen dat je bijzondere verdiensten hebt (vb. als wetenschapper, sportief of sociocultureel)
 
NODIGE DOCUMENTEN
1. Geboorteakte
2. Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen
3. Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso
4. Document(en) waaruit de bijzondere verdiensten blijken
 
KOSTEN
€ 150

 

Voor erkende staatlozen (art. 19 §2)

VOORWAARDEN
1. Minstens 18 jaar oud zijn
2. Erkend zijn als staatloze
3. Gedurende minstens 2 jaar wettelijk en ononderbroken in België verblijven (d.i. ingeschreven zijn in een bevolkingsregister en een verblijfsvergunning van meer dan 6 maanden hebben voor die 2 jaar)
4. Op het moment van de aanvraag een wettelijk verblijf van onbeperkte duur hebben
 
Nodige documenten
1. Geboorteakte
2. Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen
3. Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso
4. Bewijs van het statuut van staatloze
 
Kosten
€ 150