Gewichtige persoonlijke feiten?

De Belgische nationaliteit wordt om zeer uiteenlopende redenen geweigerd, en dit steeds creatief onder het hoedje van ‘gewichtige persoonlijke feiten’. Wat duidelijk naar voor komt is een grote vorm van wantrouwen. Maar ook politieke redenen worden niet geschuwd. Mensen moeten bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor degenen die een oordeel vellen, een rechtsstaat onwaardig.

Politieke selectie

Meneer R. (Iraans) komt naar onze permanentie. Hij heeft een brief van de procureur des Konings van Brussel bij met een negatief advies op zijn nationaliteitsaanvraag. De ‘gewichtige persoonlijke feiten’? Hij zou gekend zijn bij de staatsveiligheid als vroegere sympathisant van een marxistische guerillabeweging in Iran en van de Iraanse Communistische Partij. En nu zou hij contact houden met Belgische extreemlinkse kringen. En dit is, zo zegt de brief, een obstakel om de Belgische nationaliteit te kunnen krijgen.

R.: “Ze weigeren me dus, omdat ik blijkbaar niet genoeg ‘geïntegreerd’ ben in het politieke denken van de Belgische regering. Ik woon hier sinds 1985, en ben nota bene erkend als politiek vluchteling!”

Wat deed Objectief?

R. heeft het geluk dat hij de nationaliteit via een verklaring heeft aangevraagd, en niet via de naturalisatie. Bij de naturalisatieprocedure zou hij niet eens het recht hebben om in beroep te gaan, en zou de opgegeven reden voor de weigering nog vager geweest zijn. Bijvoorbeeld: een ‘te sterke betrokkenheid met de problemen van het land van herkomst’, of ‘uw gedrag’.

We namen contact op met een advocaat en hielpen R. een brief schrijven om in beroep te gaan. Deze brief stuurde hij naar de gemeente. Zij moeten het dossier aan de rechtbank overmaken. Meneer R. zal nog zeker een aantal maanden tot een jaar moeten wachten voor zijn zaak voorkomt. De griffiekosten en de rekeningen van de advocaat moet hij ook betalen, gewoon om zijn recht op vrije meningsuiting te doen gelden.

Dit dossier is een voorbeeld van de politieke selectie die men probeert te maken via de nationaliteitsverwerving. De ‘gewichtige persoonlijke feiten’ kunnen met souplesse, en zoals de overheden het nodig achten, geïnterpreteerd worden.