Dinsdag 25 januari - Werklozen en steuntrekkers eruit!

De volgende keer, dat zou dan woensdag 26 janvier om 10.15 u geweest zijn … ware het niet dat de agenda van de commissie Justitie op het laatste moment gewijzigd werd. Ik kreeg het nieuws toen ik de avond ervoor op het punt stond naar huis te gaan. Een parlementslid had opgemerkt dat ik niet op de publiekstribune zat bij de bespreking die dinsdagvoormiddag en vreesde – terecht – dat ik niet op de hoogte was van de verschuiving in de agenda.

Ik bedankte het Kamerlid voor de attente telefoon. ‘Is dit een toeval’, begon ik te denken, ‘of vreesde Sarah Smeyers de aanwezigheid van … de Antwerpse Congolees?’

Nu we zelf niet bij waren, zijn we des te nieuwsgieriger over het verloop. En dus nemen we contact op met aanwezige parlementsleden. Blijkbaar waren ook zij pas de avond voordien op de hoogte van de verschuiving in de agenda.

De integratietest en de taalvereiste kwam kort terug aan bod, met dezelfde standpunten dan de week ervoor.

De parlementsleden hadden het vooral over het voorstel van N-VA om sociale criteria in te voeren voor de nationaliteitsverklaring (nu na 7 jaar wettelijk verblijf). Wie ‘ten laste valt van de samenleving’ maken we geen Belg meer, vindt Theo Francken. En dus komen werklozen en steuntrekkers niet meer in aanmerking voor de Belgische nationaliteit. En dat noemt men dan sociaal criteria!

Eva Brems van Groen! heeft zich blijkbaar sterk opgewonden over de verregaande sociale discriminatie van dit voorstel. Ook de PS kwam in het debat tussen om dit voorstel met klem te verwerpen.

We hopen dat daarmee dit N-VA-voorstel definitief van de baan is. Al weet je nooit.