Dinsdag 1 maart - Internationaal recht? Connais pas!

We zitten in de laatste rechte lijn.
Het afnemen van de nationaliteit is het onderwerp van de dag, het laatste.
Open Vld wil dit bijna automatisch laten gebeuren. De rechter zou in zijn vonnis meteen kunnen bepalen dat een veroordeelde zijn Belgische nationaliteit kwijt is. N-VA gaat in dezelfde richting.
PS vind de huidige regeling al verregaand genoeg, maar cdH zou het ontnemen van de nationaliteit wel al voorzien vanaf een veroordeling tot 5 jaar gevangenis.
Dit alles zou maar kunnen tot 5 jaar na het verkrijgen van de nationaliteit. Veel te kort, vindt Vlaams Belang. Voor haar moet het mogelijk blijven tot 10 jaar na de verkrijging.
 
Een debat is er niet en dus krijg je geen zicht op de krachtsverhoudingen.
De nota van minister van Justitie Stefaan De Clerck zorgt wel even voor commotie. Hij moest nagaan of het mogelijk was van de aanvrager te eisen dat hij zijn identiteit liet corrigeren als die op sommige documenten onvolledig of verkeerd vermeld was.
Onmogelijk, stelt de minister vast, want het internationaal recht laat de Belgische staat alleen toe dit te eisen van haar eigen onderdanen, niet van buitenlanders.
Dat is een streep door de rekening van Carina Van Cauter (Open Vld) die eiste dat op alle documenten (geboorteakte, paspoort, enz.) dezelfde schrijfwijze zou staan vooraleer het dossier kon ingediend worden. Maar de nota is niet van aard om Van Cauter van slag te brengen. Als wij dat eisen, dan is dat zo, is de redenering van deze Open Vld’ster, internationaal recht of geen internationaal recht. En ondanks alle pogingen van haar collega’s dringt het niet tot haar door dat België zich hoe dan ook aan dat internationaal recht moet houden.
Zielig schouwspel! En dat in een commissie Justitie!
 
Ondertussen heeft voorzitster Sarah Smeyers (N-VA) de discussie afgesloten en kondigt ze aan dat op dinsdag 22 maart de stemming start over de amendementen.
Het uur van de waarheid nadert …