De wet

Sinds 1 januari 2013 zijn de procedures en de voorwaarden om Belg te worden gewijzigd.
 
Die wijzigingen staan in de wet van 4 december 2012 (BS 14.12.12) (tekst in pdf formaat).
 
Het Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 is gepubliceerd in het BS van 21 januari 2013 (tekst in pdf formaat).
 
De omzendbrief van de FOD Justitie is gepubliceerd in het BSvan 14 maart 2013 (tekst in pdf formaat)
 
Een overzicht van de verschillende procedures vind je hier.