Basisvoorwaarden die je de das omdoen

De laatste maanden komen steeds meer mensen naar de permanenties van Objectief met een weigering op hun nationaliteitsaanvraag. Ze voldoen zogezegd niet aan de basisvoorwaarden

Creatief met de wet

Dat de Commissie Naturalisaties steeds creatiever wordt in de manier waarop ze naturalisatiedossiers afwijst of verdaagt, bewijst het dossier van meneer B. Hij is een Algerijn, en woont sinds 4,5 jaar wettelijk in België. Zijn dossier is met twee jaar verdaagd. De reden? Omdat hij “geen drie jaar wettelijk en onbeperkt verblijf (voor vluchtelingen of staatslozen 2 jaar) kan bewijzen”.

Meneer B. begrijpt er niets van: “Om een naturalisatieaanvraag te kunnen indienen moet je drie jaar wettelijk in België verblijven, en die drie jaar heb ik. In de officiële informatiefolder die ik bij mijn aanvraagformulier kreeg, staat niet dat dit drie jaar lang een onbeperkt verblijf moet zijn! Sinds ik in België ben, heb ik steeds papieren gehad, ik heb zeer snel werk voor onbepaalde duur gekregen, ben getrouwd, heb een kindje. Ik heb op dit moment een onbeperkt verblijfsstatuut.. Wat is het probleem?”

Wat deed Objectief?

Meneer B. heeft volledig gelijk. In de wet staat dat de voorwaarden om een naturalisatieaanvraag in te dienen zijn: minimum 18 jaar zijn en minimaal drie jaar zijn hoofdverblijfplaats in België (twee jaar voor erkende vluchtelingen en staatslozen) hebben. Er staat niets in over het soort verblijf, wel integendeel, in een Koninklijk Besluit dat bij de wet hoort, staat dat dit ‘hoofdverblijf’ op eender welke manier bewezen mag worden. In het verleden hadden we dit antwoord van de Commissie ook nog nooit gezien. Bij Objectief waren we dus even verbaasd als meneer B.!

Omdat de naturalisatie een gunstprocedure is, kan meneer B. niet echt in beroep gaan om zich te verdedigen. Het enige wat je kan doen is een brief schrijven naar de Commissie Naturalisaties om uit te leggen waarom je het niet eens bent met hun beslissing. En als je meer informatie wil van de Commissie, stuit je op een muur. Je krijgt telefonisch geen extra uitleg, dus om de brief te schrijven kan je je enkel baseren op de vage gegevens in de brief van de Commissie. We hebben meneer B. geholpen met de brief aan de Commissie. Maar om hier dan weer een antwoord op te krijgen zal hij waarschijnlijk tot na de verkiezingen moeten wachten...

Kaart verlopen

Mevrouw M. (Marokkaanse) is hier als kind samen met haar familie aangekomen en woont al meer dan 35 jaar in België. Ze heeft een vaste verblijfskaart en vraagt dus de Belgische nationaliteit aan via de verklaringsprocedure. Een paar maanden later ontvangt ze een brief van het parket: aanvraag geweigerd, omdat ze “niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden”. Met als verdere uitleg: uw identiteitskaart was een paar maanden verlopen in 1997 en in 2002, dus kunt u voor de afgelopen zeven jaar geen ononderbroken verblijf in België bewijzen. Mevrouw M.: “Ik ben verstrooid geweest, en heb toen inderdaad mijn identiteitskaart vergeten te verlengen, maar dit is iedere keer zonder problemen rechtgezet. De gemeente erkende mijn bewijzen dat ik nog steeds in België woonde, en ze hebben mijn identiteitskaart steeds verlengd. Waarom heeft het parket daar niet op gelet?”   

Wat heeft Objectief gedaan?

We hebben mevrouw M. voorgesteld om in beroep te gaan, en hopen dat dan wel rekening gehouden zal worden met de probleemloze verlenging van haar verblijf. Ze is nog niet voor de rechtbank opgeroepen. In beroep gaan kost haar minimaal € 300 (€ 52 gerechtskosten en € 250 voor de advocaat). In het (hallucinante) geval dat het niet lukt in het beroep zal ze het ofwel via de naturalisatieprocedure moeten proberen, óf moeten wachten tot 2009, wanneer ze volgens het parket dan wel weer voldoet aan de voorwaarde van zeven jaar onafgebroken verblijf in België!