Analyse en debat

De nieuwe wet op de nationaliteitsverwerving zorgt niet alleen voor een aanzienlijke beperking van de toegang tot de Belgische nationaliteit, ze doet dit door middel van een sociale selectie.
Vooral mensen met een laag inkomen, vrouwen, mensen met weinig of geen scholing, interims en werklozen zijn de eerste slachtoffers. Terwijl juist zij de Belgische nationaliteit het meest nodig hebben!
 
 
 
 
Een meerderheid in het parlement wil de toegang tot de Belgische nationaliteit veel moeilijker maken. Zullen je ouders, je broer of zus, … jij zelf nog de nationaliteit kunnen verwerven? En je kinderen? Enkele concrete voorbeelden om je een idee te geven van de gevolgen van voorgestelde wetswijziging.
 
 
 
In het laatste voorstel van wijziging van de nationaliteitswet zit de sociale selectie ingebakken. De eerste slachtoffers zullen de mensen zijn met een laag inkomen, vrouwen, gehandicapten, mensen met weinig of geen scholing, interims en werklozen.
 
 
 
In het debat over de nationaliteitswet komen vooral politiek-ideologische en filosofische argumenten aan bod. Zelden of nooit de praktijk. Net zo in het opiniestuk van Patrick Loobuyck in De Standaard van vrijdag 24 juni. Een reactie vanuit het werkveld.
 
 
 

De commissie Justitie van de Kamer heeft woensdag beslist een nieuw voorstel van wet op de nationaliteitsverwerving voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Het is een gezamenlijk voorstel van Open Vld, N-VA, CD&V en sp.a.

 

 

- 530 000 'nieuwe Belgen' ! Wie biedt meer?

 

Geregeld lees je in de pers cijfers over de nationaliteitsverwerving. Ze zijn meestal afkomstig van politieke partijen die de wet willen verstrengen en dienen vooral om de publieke opinie warm te maken voor hun voorstellen. Stemmingsmakerij, zoals blijkt uit onderstaande analyse.

 

- 700 naturalisaties! En de rest?

 
De kamer keurde donderdag 687 nieuwe Belgen goed via de naturalisatie.

Als organisatie gespecialiseerd in de nationaliteitsverwerving zien we geen enkele reden om van een doorbraak te spreken.

 
- Conferentie-debat : 21 maart 2011 : Wie kan er nog Belg Worden?!
 
 
 
 
Immigranten die Belg worden, raken meer aan het werk dan wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt. En ze hebben een grotere kans op stabiel werk. Dat blijkt uit een recente studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. En het is niet de enige interessante vaststelling.
 
 
De commissie Justitie bespreekt een wijziging van de wet op de nationaliteitsverwerving.
vzw Objectief formuleerde een advies voor de commissieleden op basis van haar jarenlange praktijkervaring en die van andere organisaties van het werkveld. 
Het houdt ook rekening met de ervaringen van de aanvragers.

 

 
 
Een meerderheid van de partijen vertegenwoordigd in de Kamer, wenst een wijziging van het wetboek van de Nationaliteit.
We vinden het belangrijk dat de leden van de commissie Justitie tijdens hun bespreking van de wetswijziging, kennis nemen van de ervaringen en de standpunten van de organisaties van het werkveld. Die organisaties kunnen beter dan wie ook de ervaringen van de aanvragers weergeven. Naast de parketten, de dienst Vreemdelingenzaken, de Staatsveiligheid, de dienst Naturalisaties en de gemeentelijke ambtenaren, zouden hun ervaringen en inzichten best ook aan bod komen in het parlementaire debat.
 
 
In de Kamercommissie Justitie is het debat over de nationaliteitswetgeving in een stroomversnelling gekomen. NV-A gebruikt volop het voorzitterschap van de commissie in een poging om de klok meer dan 20 jaar terug te draaien op het vlak van de nationaliteitsverwerving.

- Eddy Maes van Objectief vzw : Wat is mislukt: de integratie of het integratiebeleid?

Het integratie-idee is “totaal mislukt”, zegt Merkel, “Het heeft niet opgeleverd wat we ervan verwacht hadden”, praat Leterme haar achterna. Dat doet alvast niet Eddy Maes van de gelijkerechtenbeweging Objectief.
(Bron: Solidair n° 43, 8 november 2010)

- Reacties op het debat binnen de commissie Naturalisaties over de herziening van het intern reglement

- 16.000 burgers gegijzeld omwille van politieke spelletjes!

Enkele leden van de nieuwe commissie Naturalisaties willen geen nieuwe naturalisaties meer goedkeuren tot de criteria verstrengd zijn. Als een meerderheid van de commissie hen daarin volgt, komt dit neer op de schaamteloze gijzeling van 16.000 burgers.

- Onderzoek naar integratiewil stiekem ingevoerd?

De vorige regering had beslist de integratietest terug in te voeren bij de naturalisatie. Maar de val van de regering verhinderde dat. Een gedetailleerde getuigenis leert ons dat nu al het integratieonderzoek springlevend is. Zelfs zonder wetswijziging!

- OESO vraagt versoepeling van de naturalisatieprocedure, MR wil ze verstrengen.

Vzw Objectief, specialist op het vlak van de nationaliteitsverwerving met meer dan 3.000 infovragen per jaar, reageert geschokt op de uitlatingen van MR-parlementslid Galant in Le Soir van 4 augustus 2010. Haar voorstellen gaan bovendien regelrecht in tegen de aanbevelingen die de OESO recent publiceerde.

- Internationale studie pleit voor soepele naturalisatie

Allochtone werkers zijn het sterkst getroffen door de crisis. Versoepel daarom de toegang tot de naturalisatie en zorg voor een positieve houding tegenover migratie. Deze en ander aanbevelingen staan in het rapport ‘International Migration Outlook 2010’ van de OESO (*).

- Colloquium - Debat : "Kan je te gemakkelijk BElg worden?" (4 juni 2010) : de teksten van de sprekers 
 

  • Immigranten die Belg worden, raken meer aan het werk dan wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt. En ze hebben een grotere kans op stabiel werk. Dat blijkt uit een recente studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. En het is niet de enige interessante vaststelling. Op het vlak van de tewerkstelling van migranten bengelt België achteraan het Europese peloton. Amper 43 procent van de niet-westerse immigranten werkt.
  • Dit advies is gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring van vzw Objectief en van de organisaties van het terrein waarmee we nauw samenwerken rond de nationaliteitsverwerving. Het houdt ook rekening met de ervaringen van de aanvragers. Het wetsvoorstel 0476 en de daarop ingediende amendementen vormen de basis voor de bespreking in de Kamer en dus ook van onderstaand advies. Doelstellingen van een wetswijziging
  • Inleiding Een meerderheid van de partijen vertegenwoordigd in de Kamer, wenst een wijziging van het wetboek van de Nationaliteit.
  • In de Kamercommissie Justitie is het debat over de nationaliteitswetgeving in een stroomversnelling gekomen.
  • 1.      Rechtszekerheid versus voorstel om de criteria te verstrengen 1.       De commissie heeft beslist om meer dan 10.000 dossiers te behandelen op basis van nieuwe criteria. Dit is ongezien in de werkzaamheden van de commissie Naturalisaties.
  • 16.000 burgers gegijzeld omwille van politieke spelletjes! Enkele leden van de nieuwe commissie Naturalisaties willen geen nieuwe naturalisaties meer goedkeuren tot de criteria verstrengd zijn. Als een meerderheid van de commissie hen daarin volgt, komt dit neer op de schaamteloze gijzeling van 16.000 burgers. Van de 16.000 dossiers die de betrokken parlementsleden willen blokkeren wacht het grootste deel al meer dan drie jaar op een antwoord. En dat heet dan ‘snel-Belg-wet’!
  • Allochtone werkers zijn het sterkst getroffen door de crisis. Versoepel daarom de toegang tot de naturalisatie en zorg voor een positieve houding tegenover migratie. Deze en ander aanbevelingen staan in het rapport ‘International Migration Outlook 2010’ van de OESO (*). De economische crisis slaat toe
  • De vorige regering had beslist de integratietest terug in te voeren bij de naturalisatie. Maar de val van de regering verhinderde dat. Een gedetailleerde getuigenis leert ons dat nu al het integratieonderzoek springlevend is. Zelfs zonder wetswijziging! Kamerleden ondermijnen de wet Het onderzoek naar de integratiewil gaf aanleiding tot heel wat willekeur en het wegvallen ervan met de wet van 2000 vormde voor heel wat aanvragers een hele opluchting.
  • Vzw Objectief, specialist op het vlak van de nationaliteitsverwerving met meer dan 3.000 infovragen per jaar, reageert geschokt op de uitlatingen van MR-parlementslid Galant in Le Soir van 4 augustus 2010. Haar voorstellen gaan bovendien regelrecht in tegen de aanbevelingen die de OESO recent publiceerde. Voor de aanvragers van de naturalisatie is de realiteit totaal anders dan wat mevrouw Galant schetst. Ze is nochtans lid van de commissie Naturalisaties. De cijfers zijn duidelijk:
Inhoud syndiceren