700 naturalisaties! En de rest?

700 naturalisaties! En de rest?
 
De kamer keurde donderdag 687 nieuwe Belgen goed via de naturalisatie.
Als organisatie gespecialiseerd in de nationaliteitsverwerving zien we geen enkele reden om van een doorbraak te spreken.
 
Enkele vaststellingen:
·         De 687 nieuwe Belgen komen uit de 3522 aanvragen die de commissie Naturalisaties onderzocht. Dat komt neer op nog geen 20 % goedkeuringen. 1.024 aanvragen werden geweigerd, voor de rest werd de beslissing uitgesteld.
·         Bij de commissie liggen nog ongeveer 17.000 aanvragen te wachten op een antwoord, waarvan ongeveer 14.000 dossiers van na de verkiezingen van juni 2010.
·         Sommige aanvragen werden reeds in 2007 ingediend en hadden al de nodige adviezen van de verschillende instanties. De meerderheid van de commissie heeft echter beslist dat die onderzoeken opnieuw moeten gebeuren, wat bijkomende vertraging tot gevolg heeft.
 
De commissie heeft bij de nieuwe criteria het onderzoek naar de integratiewil terug ingevoerd. Zoals we vreesden leidt dit in sommige gemeenten tot verregaande ondervragingen, soms in de woning van de aanvrager. De betrokkenen ervaren deze onderzoeken als vernederend en een inbreuk op hun privéleven.
 
Uit onderzoeken, onder meer van de OESO en de Universiteit Antwerpen, blijkt dat genaturaliseerde immigranten beter geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt. We verstaan dan ook niet waarom de meerderheid van de commissie Naturalisaties enerzijds hamert op de integratie en anderzijds het immigranten steeds moeilijker maakt om via de naturalisatie zijn/haar positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
 
Eddy Maes
vzw Objectief, beweging voor gelijke rechten
02 512 67 27