Le droit de vote pour les non-belges

Voorwaarden voor burgers uit de Europese Unie : 

 Vreemdelingen uit de EU moeten : 

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018,
  • Minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018,
  • Genieten van politieke en burgerlijke rechten,
  • Ten laatste op 31 juli een aanvragen hebben ingediend om op die kieslijsten te staan.

 

Voorwaarden voor burgers van buiten de Europese Unie : 

Vreemdelingen van buiten de EU moeten, bovenop de vorige vier voorwaarden: 

  • Op rechtmatige en ononderbroken voor vijf jaar in België verblijven
  • Dat betekent een legaal verblijf gedekt door volgende verblijfsvergunningen. De erkende vergunningen in dit geval zijn: A, B, C, D, E, F, F+, de oranje kaarten en de toevoeging 35.

OPMERKING: Voor erkende vluchtelingen is de periode van de asielaanvraag en de positieve beslissing inbegrepen.

OPGELET: Alleen vreemdelingen van buiten de EU moeten voldoen aan de voorwaarde van een verblijf van vijf jaar in België.