Wie zijn we?

Welkom op de website van de vzw Objectief, beweging voor gelijke rechten.
Wil je meer weten over het ontstaan en de werking van vzw Objectief, klik dan hier.

Vzw Objectief ijvert al vele jaren voor volledig gelijke rechten voor alle inwoners, ongeacht hun afkomst.
Dat doen we onder meer door het ondersteunen en begeleiden van mensen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen. Meer info vind je onder de rubriek 'Belg worden'.

Organisaties kunnen een beroep doen op ons aanbod voor hun medewerk(st)ers en hun publiek.
Je kan zelf de basisinformatie over de nationaliteitsverwerving opzoeken met het Interactief Schema.
Daarnaast bieden we ook vormingen aan, zowel voor uw medewerk(st)ers als voor uw bezoek(st)ers (zie Vormingen)

Op 14 oktober 2012 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Niet Belgen mogen aan deze verkiezingen deelnemen maar dienen zich hiervoor ten laatste op 31 juli 2012 op de kieslijsten in te schrijven. Meer info vind je onder de rubriek 'gemeenteraadsverkiezingen'.

In Brussel en Antwerpen heeft vzw Objectief ook twee projecten lopen om het Samenleven in een multiculturele omgeving te bevorderen. Bij De Lijn in Antwerpen hebben we ervaring opgedaan over omgaan met diversiteit op de werkvloer.